Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen kehityspolitiikka Sambiassa - Suomen suurlähetystö, Lusaka : Kehitysyhteistyö : Kehitysyhteistyö Sambiassa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Puh. +260-211-251988/251234
S-posti: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen kehitysyhteistyö Sambiassa

Sambian tavoitteena on nousta keskituloisten maiden joukkoon vuoteen 2030 mennessä. Vaikka maa on pitkään ollut  poliittiseesti vakaa ja rauhallinen ja talous on kehittynyt, köyhyys on edelleen laaja-alaista ja epätasa-arvo suurenee. Myös talouden yksipuolisuus on vakava ongelma. Suomi tukee Sambiaa tarjoamalla kehitysyhteistyörahoitusta. Avun kaksi painopistettä keskittyvät taloudellisen kehityksen tukemiseen kohentamalla yksityissektoria sekä köyhyyden vähentämiseen keskittymällä kaikista heikoimpiin osapuoliin yhteiskunnassa.

Suomen uusi maaohjelma kehitysyhteistyölle Sambiassa 2016 – 2019 jakaa yhteistyön kahden eri tulosalueen alle, mutta pidemmällä aikavälillä tarkoituksena on monipuolistaa yhteistyön muotoja ja lopulta siirtyä täysin talousperustaiseen yhteistyöhön. Maaohjelma toimii keskeisimpänä ohjeistuksena Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä.

Maaohjelma

Sambian englanninkielinen maaohjelma:

pdfCountry Strategy for Development Cooperation, Zambia 2016–2019

Kaksi tulosaluetta

Maaohjelma on jaettu kahteen tulosalueeseen alle. Painopisteet on valittu Suomen keskeisimpien poliittisten ja taloudellisten päämäärien sekä Sambian kansallisen kehityssuunnitelman perusteella.

Tulosalueita ovat:

 •  Vastuullisemman yksityissektorin kehitys
 • Demokraattisempi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta

Suomen uusi yksityissektorin kehitysohjelma käynnistyy lähitulevaisuudessa ja sen tavoitteena on kiihdyttää PK-yritysten kasvua. Tätä kaupallista lähestymistapaa täydentää julkisen sektorin kehittämiseen suunnattu tuki. Suomi tukee sosiaalipolitiikan kehitystä ja työskentelee vahvistaakseen luonnonvarojen hallinnointia. Sosiaalipoliittista kehitystä tuetaan maanlaajuisen perusturvaohjelman kautta, joka tukee kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa olevia. Ympäristö- ja luonnonvarakysymykset otetaan huomioon paikallistasolla metsä- ja luonnonvaraohjelman sekä ympäristöalan kansalaisjärjestöjen rahaston kautta.

Suomen tuki:

Yksityissektorin kehitys

 • Uusi yksityissektorin kehitysohjelma: 9 miljoonaa euroa 2018-2022
 • Vihreät työpaikat –ohjelma (Green Jobs): 8,5 miljoonaa euroa vuosina 2014–2018
 • Yhteistyö kansallisen eläkelaitoksen kanssa (THL-NAPSA) :1 miljoona euroa 2018–2020
 • Paikallisen yhteistyön määräraha (vuosittain vaihtuva summa)

Demokraattisempi ja tasa-arvoisempi yhteiskunta

 • Sosiaaliturvaohjelma (Zambia social protection expansion programme): 9,6 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018
 • Metsä- ja luonnonvaraohjelma (Decentralized forest and other natural resources management programme): 4,4 miljoonaa euroa vuosina 2015–2018
 • Ympäristöalan kansalaisjärjestöjen rahasto (Civil Society Environment Fund II): 4,6 miljoonaa euroa vuosina  2015– 2019
 • Sambian julkisista hankinnoista vastaavan viranomaisen (ZPPA) kapasiteetin vahvistaminen – institutionaalinen twinning-kumppanuus HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa: 1,3 miljoonaa vuosina 2016-2018

Suomi tukee Sambiaa myös EU:n ja monenkeskisten kanavien kautta, välillisesti alueellisten hankkeiden kautta sekä kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä tukemalla.

Suomella on nollatoleranssi mahdolliselle kehitysyhteistyövarojen väärinkäytölle.

Esimerkkejä tuloksista:

 • Sambian perusturvaohjelma on vähentänyt köyhyyttä selvästi kohdealueillaan. Tulokset on todettu vuotuisissa luotettavissa tutkimuksissa. Ohjelma on laajentunut, ja tulonsiirtoja saa noin 590 000 perhettä. Ohjelma on myös piristänyt paikallista taloutta. Sambian sosiaalipolitiikka on kehittynyt ja avunantajayhteistyö toimii. Toisaalta valtion budjetti sosiaaliturvaan ei ole kasvanut odotusten mukaisesti.
 • Vihreää taloutta ja työpaikkoja edistävä ohjelma on lisännyt ympäristöystävällisten menetelmien käyttöä, luonut yli 3300 työpaikkaa, tuettu ympäristön huomioon ottamista koulutusohjelmissa sekä koulutettu kestävän rakentamisen ja liiketoiminnan osaajia.

Englanninkielinen raportti tuloksista:

pdfAnnual Results Report on Country Strategy for Development Cooperation, Zambia

Yhteistyön pitkä historia ja suunta tulevaisuudessa

Suomi on ollut läsnä Sambiassa 1970-luvulta saakka. Vuonna 2018 maiden väliset diplomaattiset suhteet täyttävät 50 vuotta, sekä kehitysyhteistyö maiden välillä täyttää 45 vuotta. Historiallisesti suhteet ovat perustuneet lähestulkoon täysin kehitysyhteistyölle ja Sambia on edelleen yksi Suomen pitkäaikaisimmista kumppaneista kahdenvälisessä yhteistyössä. Vaikka Sambia luokitellaankin alemman keskitulotason maihin, se kuuluu edelleen vähiten kehittyneiden maiden ryhmään ja jatkuva köyhyys on toiminut oikeutuksena Suomen avulle.

Vuonna 2013 Sambia oli toiseksi suurin Suomen avunsaaja, mutta tämän jälkeen avun määrä on vähentynyt huomattavasti. Vuoden 2013 jälkeen Suomi on ollut aktiivinen neljällä eri sektorilla; (i) maataloudessa (ii) yksityissektorin kehittämisessä (iii) ympäristössä ja (iv) hyvässä hallinnossa. Vuoteen 2014 asti Suomi myös antoi Sambian hallitukselle budjettitukea.

Suomen nykyinen kehityspolitiikka linjaa, että Suomi hyödyntää pitkäaikaisia suhteitaan Sambiaan kehityksen varmistamiseksi, samalla siirtyen tulevaisuudessa monipuolisempiin suhteisiin. Tällä hetkellä kehitysyhteistyö keskittyy yksityissektorin roolin kasvattamiseen kestävän kasvun moottorina sekä köyhyyden ja epätasa-arvon ongelmien ratkaisuna. Tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomen ja Sambian suhteet perustuisivat taloudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin, tutkimukseen, innovaatioon sekä kulttuuriyhteistyöhön.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 9.1.2018


© Suomen suurlähetystö, Lusaka | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot