Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa - Suomen suurlähetystö, Lusaka : Kehitysyhteistyö : Kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Puh. +260-211-251988/251234
S-posti: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa

Suomi pyrkii tukemaan hyvää hallintoa ja kestävää kehitystä Malawissa ja Zimbabwessa kansalaisyhteiskunnan ja julkisten organisaatioiden kautta. Näin Suomi osallistuu alueen vakauden ylläpitoon

Malawi

Suomella on ollut Malawin kanssa 1990-luvulla pienimuotoista kahdenvälistä kehitysyhteistyötä, ja 2000-luvulla Suomi tuki Malawin metsäohjelmaa. Tuki päättyi vuonna 2004 Suomen keskittäessä yhteistyötään harvempiin maihin.

Malawi ei kuulu Suomen kehitysavun päävastaanottajamaihin, mutta Malawin kehitystä tuetaan ulkoministeriön kansalaisjärjestötuen ja sekä Lusakan edustuston hallinnoiman paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) kautta. PYM-varoista tuetaan kansalaisyhteiskuntaa vahvistavia, syrjäytyvien ryhmien ihmisoikeuksia edistäviä sekä yksityissektorin kehitystä tukevia hankkeita noin 100 000-300 000 eurolla vuosittain.

 Suomi tukee Malawia myös EU:n ja monenkeskisten kanavien kautta sekä välillisesti alueellisten hankkeiden kautta.

Lisää tietoa Malawista

Zimbabwe

Suomen ja Zimbabwen suhteet perustuvat historialliseen yhteistyöhön ja tuelle, jota Suomi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa antoi Zimbabwelle itsenäisyyspyrkimyksissä ennen vuoden 1980 itsenäistymistä. Zimbabwe ei kuulu Suomen kehitysavun päävastaanottajiin, mutta Suomi on antanut maalle siirtymävaiheen tukea edistääkseen Zimbabwen tilanteen tervehtymistä sekä hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien toteutumista. Suomi tukee EU:n Zimbabwea koskevan yhteisen kannan toimeenpanoa.

Opetussektorin tukea UNICEF:n kautta

Suomi antaa siirtymäkauden tukea Zimbabwelle tukemalla opetussektoria YK:n lasten avun järjestön eli UNICEF:n kautta. Rahaston tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua ja vähentää koulujärjestelmästä pudonneiden määrää opetusmateriaalin avulla sekä kehittää opetussektorin keskeis osa-alueita teknisen tuen avulla.  

Tukea kansalaisjärjestöille

Zimbabwen kansalaisyhteiskuntaa tuetaan kansalaisjärjestötuella sekä Lusakan suurlähetystön PYM-määrärahasta. PYM-tuen suuruus on noin 200 000-500 000 vuosittain.

Lisää tietoa Zimbabwesta

TulostaJaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 17.12.2014


© Suomen suurlähetystö, Lusaka | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot