Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa - Suomen suurlähetystö, Lusaka : Kehitysyhteistyö : Kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Puh. +260-211-251988/251234
S-posti: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa

Suomi pyrkii tukemaan hyvää hallintoa ja kestävää kehitystä Malawissa ja Zimbabwessa kansalaisyhteiskunnan ja julkisten organisaatioiden kautta. Näin Suomi osallistuu alueen vakauden ylläpitoon.

Malawi

Suomella on ollut Malawin kanssa 1990-luvulla pienimuotoista kahdenvälistä kehitysyhteistyötä, ja 2000-luvulla Suomi tuki Malawin metsäohjelmaa. Tuki päättyi vuonna 2004 Suomen keskittäessä yhteistyötään harvempiin maihin.

Malawi ei kuulu Suomen kehitysavun päävastaanottajamaihin, mutta tukemalla suomalaisten ja malawilaisten kansalaisjärjestöjen kehityshankkeita. Suomi pyrkii tukemaan Malawin demokraattista kehitystä. 

Hyvää hallintoa tuetaan Lusakan suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoista. Paikallisia hankkeita tuetaan vuonna 2010  noin 100 000 eurolla. Suomi tukee Malawia myös EU:n ja monenkeskisten kanavien kautta sekä Malawi saa Suomen välillistä tukea alueellisten hankkeiden kautta.

Lisää tietoa Malawista

Zimbabwe

Suomen ja Zimbabwen suhteet perustuvat historialliseen yhteistyöhön ja tuelle, jota Suomi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa antoi Zimbabwelle itsenäisyyspyrkimyksissä ennen vuoden 1980 itsenäistymistä. Zimbabwe ei kuulu Suomen kehitysavun päävastaanottajiin, mutta Suomi antaa maalle siirtymävaiheen tukea ja jatkaa humanitaarista apua. Suomi tukee EU:n Zimbabwea koskevan yhteisen kannan toimeenpanoa.

Opetussektorin tukea UNICEF:n kautta

Suomi antaa siirtymäkauden tukea Zimbabwelle  tukemalla opetussektoria YK:n lasten avun järjestön eli UNICEF:n kautta. Rahaston tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua ja vähentää koulujärjestelmästä pudonneiden määrää opetusmateriaalin avulla sekä opetussektorin keskeisten osa-alueiden kehittäminen teknisen tuen avulla.Suomi on myös valmis tarjoamaan teknistä tukea opetussektorin suunnittelutehtäviin

Siirtymävaiheen tuki Zimbabwelle

Lisäksi Suomi tukee analyyttistä MDTF-yhteisrahastoa. Rahaston avulla pyritään mahdollistamaan Zimbabwen hallituksen, yksityisen sektorin ja avunantajien tarkoituksenmukainen ja nopea reagointi jälleenrakentamisohjelmaan sen mahdollistuessa. Opetussektorin ja yhteisrahaston tuki on yhteensä 4,95 miljoonaa euroa.

Tukea kansalaisjärjestöille

Vuonna 2009 Zimbabwelle myönnettiin 2,1 miljoonaa euroa humanitaarista apua ja noin 480 000 euroa kansalaisjärjestötukea.

Lisäksi Suomen Lusakan suurlähetystö antaa vuonna 2010 noin 300 000 euroa paikallisen yhteistyön tukea, joka on suunnattu lähinnä zimbabwelaisille kansalaisjärjestöille.

Lisää tietoa Zimbabwesta

TulostaJaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 30.9.2010


© Suomen suurlähetystö, Lusaka | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot