Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Suomen kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa - Suomen suurlähetystö, Lusaka : Kehitysyhteistyö : Kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lusaka

Haile Selassie Avenue, Opposite Ndeke House, Longacres
P.O. Box 50819, Lusaka, Zambia
Puh. +260-211-251988/251234
S-posti: sanomat.lus@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen kehitysyhteistyö Malawissa ja Zimbabwessa

Suomi tukee hyvää hallintoa, ihmisoikeuksia ja yksityissektorin kehitystä Malawissa ja Zimbabwessa kansalaisyhteiskunnan ja monenkeskisten organisaatioiden kautta. Näin Suomi osallistuu alueen vakauden ylläpitoon.

Malawi

Suomella oli Malawin kanssa 1990-luvulla pienimuotoista kahdenvälistä kehitysyhteistyötä, ja 2000-luvulla Suomi tuki Malawin metsäohjelmaa. Tuki päättyi vuonna 2004, kun Suomi päätti keskittää yhteistyötään harvempiin maihin.

Malawi ei kuulu Suomen kehitysavun päävastaanottajamaihin, mutta Malawin kehitystä tuetaan ulkoministeriön kansalaisjärjestötuen sekä Lusakan edustuston hallinnoiman paikallisen yhteistyön määrärahan (PYM) kautta. PYM-varoista tuetaan tällä hetkellä kansalaisyhteiskuntaa vahvistavia, syrjäytyvien ryhmien ihmisoikeuksia edistäviä sekä yksityissektorin kehitystä tukevia hankkeita. Uusia PYM-hankkeita ei kuitenkaan tulla aloittamaan lähitulevaisuudessa.

Suomi tukee Malawia myös EU:n ja monenkeskisten kanavien kautta, välillisesti alueellisten hankkeiden kautta sekä kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä tukemalla.

Lisää tietoa Malawista

Zimbabwe

Suomen ja Zimbabwen suhteet perustuvat historialliseen yhteistyöhön ja tuelle, jota Suomi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa antoi Zimbabwelle itsenäisyyspyrkimyksissä ennen vuoden 1980 itsenäistymistä. Zimbabwe ei kuulu Suomen kehitysavun päävastaanottajiin, mutta Suomi on antanut maalle siirtymävaiheen tukea edistääkseen Zimbabwen tilanteen tervehtymistä sekä hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien toteutumista. Suomi tukee EU:n Zimbabwea koskevan yhteisen kannan toimeenpanoa.

Opetussektorin tukea UNICEFin kautta

Suomi antaa siirtymäkauden tukea Zimbabwelle tukemalla opetussektoria YK:n lastenjärjestön UNICEFin kautta. Rahaston tarkoituksena on parantaa opetuksen laatua ja vähentää koulujärjestelmästä pudonneiden määrää opetusmateriaalin avulla sekä kehittää opetussektorin keskeisiä osa-alueita teknisen tuen kautta. 

Tuki kansalaisjärjestöille

Zimbabwen kansalaisyhteiskuntaa tuetaan kansalaisjärjestötuella sekä Lusakan suurlähetystön PYM-määrärahasta. Uusia PYM-hankkeita ei kuitenkaan tulla aloittamaan lähitulevaisuudessa.

Lisää tietoa Zimbabwesta

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 6.1.2017


© Suomen suurlähetystö, Lusaka | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot